Konfliktit ovat mahdollisuuksia.

Uutta ei synny ilman erilaisia kokemuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä. Joskus ne voivat johtaa ristiriitoihin. Ratkaisevaa on se, osaammeko olla eri mieltä rakentavasti ja toisia arvostaen. Ratkaisevaa on myös se, pystymmekö näkemään asioita toisten silmin, uudenlaisesta näkökulmasta.

uskallatko ottaa puheeksi?


Ikävien asioiden puheeksi ottaminen on helpommin sanottu kuin tehty vaikka sille olisi painavatkin perusteet. Mitä pelkäämme? Toisen ihmisen reaktiota? Hankaluuksia itselle?

Maton alle lakaistut roskat tulevat ennen pitkää esiin. Ne kannattaa siivota pois heti, vaikka hetkellisesti myrskyäisikin.

Piisku
Runko

työyhteisötaidot kaikkien parhaaksi

Työyhteisö voi hyvin ja menestyy, kun sen jäsenet pelaavat sovituilla pelisäännöillä. Yhteen pelaaminen vaatii erilaisia taitoja, mutta ennen kaikkea oikeaa asennetta. Pomon tehtävä on puhaltaa peli poikki, jos taklataan.

Mitkä ovat teidän yhteiset pelisääntönne? Millaisia työyhteisötaitoja teidän työpaikallanne arvostetaan?